Telefon: +48 668141111

Rozmowy na temat innowacji

Fot. Fundacja Tarcza

Fot. Fundacja Tarcza

W dniu 2 września 2015r.  na  Uniwersytecie w Preszowie (Słowacja) odbyło się spotkanie, władz Uniwersytetu w Preszowie, władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zarządu Fundacji Tarcza z siedzibą w Nowym Sączu.

Tematem spotkania była m.in. współpraca i  wymiana doświadczeń w realizacji projektów innowacyjnych m.in. rozmawiano na temat projektu pn. PL Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej” numer POKL.05.04.02-00-D68/11-00 Dyskutowano również na temat możliwości jakie wynikają z realizacji projektów ponadnarodowych. Do możliwości tych zaliczono: wymiana wiedzy, doświadczeń, konwergencja pomysłówidei. Dyskutowano  na temat nowego okresu finansowania 2014-2020 z perspektywy potrzeb i korzyści Słowacji  oraz Polski.

W spotkaniu uczestniczyli:

 

  1. Rektor prof. PhDr. Peter Konya, PhD.
  2. Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar.
  3. Prorektor ds Rozwoju, Informatyzacji i oceny jakości doc. Ing. Peter Adamisin, dr
  4. Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy dr Marek Reichel.
  5. Prezes Zarządu Fundacji Tarcza Witold Bodziony.

Opracował: Witold Bodziony