Telefon: +48 668141111

Fundacja Tarcza na debacie w Rzeszowie

„Kształcenie zawodowe dla rynku pracy” było tematem debaty, która odbyła się w dniu 18 kwietnia 2016 roku w Rzeszowie i na którą przedstawiciela Fundacji Tarcza zaprosiły: pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki i pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

Pani minister Anna Zalewska w swoim wystąpieniu mówiła  o przewidywanych skutkach niżu demograficznego. Skutkach pogłębiających się z roku na rok coraz bardziej, które dotkną już niedługo również bardzo mocno szkół wyższych.  Skutkach, które w ostatnich dwóch latach doprowadziły do tego, że ok. 43 tyś. nauczycieli straciło pracę. W ciągu kilku najbliższych lat nie będziemy mieli ok. 2 milionów uczniów. Dlatego też do systemu od 2017 roku nie powinien wejść już żaden nowy nauczyciel.  Potrzebna  jest pilna zmiana systemu edukacji i należy zastanowić się  jakie przeprowadzić zmiany, żeby uchronić kolejnych nauczycieli przed utratą pracy. Pani minister zwróciła uwagę na szkolnictwo zawodowe, którego nadpodaż nauczycieli nie dotyczy. Z jednej strony mamy sytuację, że z rynku do tego szkolnictwa nauczyciele nie przychodzą. I może okazać się, że przyszli pracodawcy będą musieli wejść w rolę nauczycieli. Z drugiej strony co roku występuje inna rzeczywistość, włącznie ze zmianami gospodarczymi. Dlatego też potrzeba na bieżąco te obszary analizować, potrzeba innowacyjnych rozwiązań. Subwencja to ok. 42 miliardy złotych i jeśli się zmniejsza  ilość dzieci to kwota na 1 ucznia się powiększa. Subwencja oświatowa w 70 % zabezpiecza potrzeby, wynikające z konstytucji i ustaw. Dlatego też jest pilna potrzeba uporządkować
i wystandaryzować cały system.

Edukacja w planie gospodarczym  wybrzmiewa  w czterech kwestiach:

  • szkolnictwa zawodowego,
  • doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • filozofii uczenia się przez całe życie,
  • niepełnosprawnych na rynku pracy.

Z wielką nadzieją odebraliśmy również słowa Pani minister Zalewskiej dot. małych szkół, które mają być szkołami wyrównującymi szanse. Trzeba dążyć do zdefiniowania co to jest mała szkoła i jaką przyjąć ilość uczniów/ dzieci w małej szkole. Edukacja generalnie nie może być kosztem, edukacje należy traktować jako inwestycje.

Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart zwróciła m.in. uwagę na edukację kadr  pożądanych na współczesnym rynku pracy i kształceniu zawodowym, jako istotnym elemencie rozwoju gospodarki. Wysoka jakość kształcenia zawodowego jest niezbędnym warunkiem zahamowania niekorzystnych  czynników, jakie występują w szkoleniu zawodowym. Bardzo istotne jest również dopasowanie jakości kształcenia do wymogów europejskich.

Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego mówił o współpracy z klastrami i profesjonalnymi organizacjami, współpracy jako szansy dla dalszego rozwoju. Według pana marszałka, inteligentne specjalizacje w oparciu o nowoczesne urządzenia, powinny wejść w szerszym zakresie do kształcenia zawodowego.

Pan profesor Aleksander Bobko sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w swoim krótkim wystąpieniu mówił, że są ludzie tutaj również na tej debacie, posiadający bardzo istotny dorobek i doświadczenie  w realizacji unijnych projektów innowacyjnych. To istotny potencjał i szansa do dalszego rozwoju gospodarczego.

Dziękujemy za zaproszenie i możliwość wymiany doświadczeń !

~ Witold Bodziony

Zobacz też: http://fundacjatarcza.pl/fundacja-tarcza-na-debacie-z-udzialem-minister-edukacji-narodowej/