Telefon: +48 668141111

Realizowane Cele

Porozumienie o współpracy pomiędzy ABE w Nowym Sączu a Fundacją Tarcza

Porozumienie o współpracy pomiędzy ABE w Nowym Sączu a Fundacją Tarcza

W dniu 1 grudnia 2017r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy ABE w Nowym Sączu a Fundacją Tarcza. Fundacja Tarcza nawiązała współpracę o charakterze stałym z ABE Kancelaria Odszkodowawcza i Windykacyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 125.

Współpraca obejmuje między innymi wspólne działania w ramach systemu ochrony prawnej, dające między innymi możliwość zaspokojenie roszczeń z tytułu doznanych obrażeń ciała, a także wyrównanie szkód rzeczowych.

Porozumienie o współpracy pomiędzy ABE w Nowym Sączu a Fundacją Tarcza

Kontakt:

Fundacja Tarcza

e-mail: biuro@fundacjatarcza.pl

tel. kom. 668 141 1111

ABE Kancelaria Odszkodowawcza i Windykacyjna

ul. Wiśniowieckiego 125

33-300 Nowy Sącz

tel. 18 547 39 13

tel. kom. 728 993 089, 728 993 083

e-mail: sekretariat@abe-odszkodowania.pl

e-mail: windykacja@abe-odszkodowania.pl

Porozumienie o współpracy pomiędzy PWSZ w Nowym Sączu a Fundacją Tarcza

Porozumienie o współpracy pomiędzy PWSZ w Nowym Sączu a Fundacją Tarcza

W dniu 16 listopada 2017 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, gościł przedstawiciel Fundacji Tarcza dr inż. Witold Bodziony Prezes Zarządu.

Porozumienie o współpracy pomiędzy PWSZ w Nowym Sączu a Fundacją Tarcza

Ze strony Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu w spotkaniu uczestniczył dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Efektem rozmów było podpisanie porozumienia o współpracy, dotyczącej m.in. podejmowania działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ochrony ludności, przeciwdziałania patologiom społecznym, wspierania merytorycznego i organizacyjnego przedsięwzięć popularno-naukowych oraz współpracy w obszarze działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Dlaczego fundacja?

fundacja_tarcza2Instytucja fundacji jest ważnym elementem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Instytucja ta kształtowała się i kształtuje poprzez lokalne tradycje i potrzebę zbudowania czegoś, kosztem własnym dla użytku drugiego człowieka. Zbudowania podwalin działań podejmowanych dla dobra wspólnego, dla dobra ludzi którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Moja praca w fundacji to zaangażowanie się w działalność tzw. trzeciego sektora, który poprzez swoje mechanizmy wspiera oddolne inicjatywy i występuje w ich imieniu wobec administracji i biznesu.

Objęcie przeze mnie stanowiska prezesa zarządu fundacji Tarcza, to podjęcie się m.in zadania którego celem jest ukazanie organom państwa, czym jest fundacja i jaką rolę powinna pełnić po to, aby wychodziła naprzeciwko potrzebom jak największej grupy osób. Ta współpraca z organami państwa napotyka na problemy a dla przykładu można tutaj podać ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku i ewentualne wykorzystanie informacji otrzymanych w tym trybie do realizacji projektów z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Fundacja spotyka się z sytuacją, gdzie w naszym regionie otrzymujemy decyzję odmowną na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej, następnie te same pytania kierujemy do jednostki centralnej i od niej bez zbędnych komplikacji otrzymujemy potrzebne informacje. Problemem jest czas oczekiwania, gdzie przez takie załatwienie sprawy,  przez jednostkę państwową w regionie upływa termin konkursu i tracimy szansę na pozyskanie środków unijnych. Na szczęście są to pojedyncze przypadki. Drugą sprawą, równie ważną jest Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, gdzie jestem przekonany, że fundacja będzie wpisywała się razem z partnerami w realizacje takich przedsięwzięć, które będą usprawniać system przeciwdziałania przemocy. Dostrzegamy problemy jakie występują przy realizacji programu, zwłaszcza przy realizacji zadań w terenie i w tym zakresie już podejmujemy stosowne działania.