Telefon: +48 668141111

Ogłoszenia

Szkolenia eksperckie

SZKOLENIA EKSPERCKIE

Fundacja Tarcza z siedzibą w Nowym Sączu opracowuje i prowadzi na terenie całego kraju szkolenia eksperckie, które są dedykowane dla różnorodnych grup odbiorców.

Eksperci Fundacji Tarcza to osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, w szczególności z dziedzin: prawa cywilnego, prawa karnego, zarządzania i bezpieczeństwa biznesu.

W ramach procesu przeprowadzenia szkolenia, odpowiadając na oczekiwania zleceniodawcy na wstępie przygotowujemy ofertę. Następnie identyfikujemy i analizujemy potrzeby szkoleniowe oraz określamy cele szkoleniowe. Kolejne działania to projektowanie szkoleń i prowadzenie szkoleń. Sporządzamy raport ze szkolenia, monitorujemy i oceniamy efekty szkoleniowe. Przeprowadzamy ocenę ex post (ex-post evaluation) – analiza i podsumowanie procesu szkolenia.

szkolenia eksperckie

Foto: Fundacja Tarcza

Preferujemy formę szkoleń obejmującą warsztaty z prezentacją multimedialną. Zakres prezentowanego materiału dostosowany jest zawsze do grupy słuchaczy.

Szkolenie prowadzone w języku polskim lub na specjalne zlecenie w języku angielskim.

Szkolenia odbywają się w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę na terenie całego kraju.

Proponujemy następującą tematykę szkoleń:

PRAWO

L.P.TEMATMIEJSCE SZKOLENIATERMIN SZKOLENIACENA SZKOLENIA
1.Postępowania cywilne, nadzór nad egzekucją sądową i skarga na czynności komornika.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
2.Postępowanie cywilne
– egzekucja z nieruchomości.
do ustaleniado ustaleniado ustalenia
3.Postępowanie cywilne
– postępowania nieprocesowe.
do ustaleniado ustaleniado ustalenia
4.Stosowanie RODO i innych przepisów krajowych przez: małych, średnich i dużych przedsiębiorców, jednostki samorządy terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
5.Potwierdzenie praw do spadku.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
6.Prawo cywilne
– postępowanie podziałowe.
do ustaleniado ustaleniado ustalenia
7.Prawo cywilne – prawo rzeczowe.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
8.Prawo cywilne – reguły odpowiedzialności za długi spadkowe.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
9.Prawo cywilne – unijne, rozporządzenie spadkowe.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
10.Odpowiedzialność karna
i majątkowa funkcjonariuszy publicznych.
do ustaleniado ustaleniado ustalenia
11.Prawa ofiar przestępstw
i postępowania odszkodowawcze.
do ustaleniado ustaleniado ustalenia
12.Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i kobiet.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
13.Rzeczowe zabezpieczenia wierzytelności.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
14.Prawo pracy i zamówień publicznych.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
15.Prawo zamówień publicznych.do ustaleniado ustaleniado ustalenia

BIZNES, FIRMA, ZARZĄDZANIE, ADMINISTRACJA

L.p.TEMATMIEJSCE SZKOLENIATERMIN SZKOLENIACENA SZKOLENIA
1.Audyt procesów zachodzących w spółkach.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
2.Audyt wewnętrzny
i kontrola zarządcza.
do ustaleniado ustaleniado ustalenia
3.Audyt wewnętrzny w instytucjach publicznych.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
4.Audyty procesów zarządczych w firmach i organizacjach.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
5.Usługi publiczne
w ujęciu strategicznym.
do ustaleniado ustaleniado ustalenia
6.Budowa systemów motywacyjnych.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
7.Komunikacja międzyludzka.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
8.Narzędzia badające efektywność społeczną
i ekonomiczną zmiany form realizacji usług społecznych.
do ustaleniado ustaleniado ustalenia
9.Ocena korzyści biznesowych outsourcingu.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
10.Ocena finansowa outsourcingu.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
11.Ocena operacyjna outsourcingu.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
12.Outsourcing w praktyce zarządzania organizacjami.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
13.Proces outsourcingu zadań.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
14.Przeciwdziałanie dyskryminacji
w zatrudnieniu.
do ustaleniado ustaleniado ustalenia
15.Psychologia funkcjonowania zespołu.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
16.Rozwój umiejętności
w zakresie asertywności.
do ustaleniado ustaleniado ustalenia
17.Sporządzanie biznes planów.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
18.Systemy bezpieczeństwa.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
19.Systemy zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy.
do ustaleniado ustaleniado ustalenia
20.Bezpieczeństwo korporacyjne firmy, zarządu i personelu.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
21.Bezpieczeństwo biznesu, w tym m.in.: dobór pracowników, bezpieczeństwo działalności biznesowej, ochrona własności przemysłowej
i intelektualnej, wywiad gospodarczy.
do ustaleniado ustaleniado ustalenia

Kontakt, e-mail: biuro@fundacjatarcza.pl

tel. +48 668 141 111

Praca – Asystent koordynatora projektu

Fundacja Tarcza z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Borelowskiego 27 lok.1-2a poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko: Asystent koordynatora projektu

 Zakres obowiązków:

 • Współpraca z koordynatorem.
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych uczestników projektu.
 • Bieżąca obsługa administracyjno-biurowa, techniczna i archiwizacyjna projektu.
 • Organizacja spotkań informacyjnych dotyczących projektu.
 • Wspomaganie techniczne działań monitorujących i ewaluacyjnych.
 • Współuczestnictwo w rozliczaniu finansowym, sprawozdawczości i prowadzeniu dokumentacji.
 • Wsparcie przy organizacji szkoleń/doradztwa/konferencji/spotkań.
 • Odpowiedzialność za wdrożenia opracowanych procesów i procedur.
 • Koordynacja procesu naboru i selekcji wykonawców.
 • Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
 • Kontakty z uczestnikami i usługodawcami w projekcie.
 • Nadzorowanie pracy specjalistów.
 • Promowanie projektu.

WIĘCEJ

Praca – Koordynator Projektu

Fundacja Tarcza z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Borelowskiego 27 lok.1-2a poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko: Koordynator Projektu

Zakres obowiązków:

 Koordynowanie przygotowania i prowadzenia pełnej dokumentacji projektu.

 • Osiągnięcie wyznaczonych wskaźników efektywności projektu.
 • Koordynacja i organizacja pracy zespołu projektowego, zarządzanie harmonogramem i budżetem projektu.
 • Bieżąca współpraca z Partnerami Projektu.
 • Aktualizacja i monitorowanie harmonogramu projektu (m.in. raportowanie, koordynacja i poprawność dokumentacji).
 • Odpowiedzialność za wdrożenia opracowanych procesów i procedur.
 • Kontrola kosztów projektu.
 • Koordynacja procesu naboru i selekcji wykonawców.
 • Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

WIĘCEJ