Telefon: +48 668141111

Fundacja Tarcza na debacie z udziałem Minister Edukacji Narodowej

Fundacja Tarcza na debacie z  udziałem Minister Edukacji Narodowej

„Finansowanie oświaty w Polsce” było tematem debaty o edukacji na którą Fundacja Tarcza otrzymała zaproszenie od Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej, Pani Małgorzaty Rauch Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego. Debata odbyła się w Rzeszowie w dniu 4 kwietnia 2016 r.

Potrzeba takiej debaty chyba raczej u żadnego z uczestników nie budziła wątpliwości. Z jednej strony temat pieniędzy – 41, 5 mld zł jako części oświatowej subwencji ogólnej zaplanowanej na rok 2016, a z drugiej strony ogromny niż demograficzny i dostosowanie systemu do ilości dzieci. To już na wstępie dało asumpt do kolejnych powiązanych tematów m.in. o zagrożeniu utraty pracy z powodu niżu demograficznego, bezpieczeństwie nauczycieli w systemie,  edukacji nauczycieli wynikającej  z zapotrzebowania, uszczelnianiu dotacji  i żłobku-przedszkolu jako miejscu gdzie właściwe podejście do dziecka procentuje nam na przyszłość.

W dyskusjach panelowych przewijały się tematy form (subwencja, dotacja, odpisy) przekazania środków, obliczania wysokości subwencji, standardów oświatowych i liczby wskaźników w algorytmie finansowania. Pojawił się również temat nam bliski – poziomu i sposobu wsparcia dla małych szkół o którym to temacie mieliśmy zaszczyt i przyjemność rozmawiać z Panią minister. Zwłaszcza dla nas tych małych wiejskich szkół, które zostały uratowane przed likwidacją przez lokalną społeczność (nauczycieli i rodziców) zorganizowaną w fundację lub stowarzyszenia. To dla tej grupy apelujemy bardzo mocno m.in. o reformy zwiększające przejrzystość całego systemu oraz uruchomienia konkursów będących m.in. wsparciem inicjatyw edukacyjnych. Nie powinno być tak, że przepisy są daleko różnie interpretowane przez niektórych urzędników m.in. z jednostek samorządu terytorialnego. Istnieje potrzeba w tym zakresie daleko idących zmian i reform.

Wątpliwości  debatujących budziło czy obecny system wychowania przedszkolnego jest właściwy. Pojawiała się propozycja subwencjonowania przedszkoli.

Odnosząc się do oświaty niesamorządowej dyskutowano o zaniżaniu wysokości przekazanej dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego. Do przykładowych nieprawidłowości w tym zakresie zaliczono nieuwzględnienie w wydatkach bieżących m.in. kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,  kosztów prowadzenia stołówki, kosztów remontu, wydatków na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, ekonomiczno – administracyjnej obsługi szkół. Nieuwzględnienie w wydatkach bieżących w przedszkolach  wydatków na uczniów niepełnosprawnych to kolejny budzący duże emocje obszar, który również mocno występuje.

Dziękujemy organizatorom, w szczególności  Pani  minister Annie Zalewskiej za zaproszenie przedstawiciela Fundacji Tarcza na debatę.  Dziękujemy  za umożliwienie udziału w  rzeczowej, dobrej i merytorycznej debacie.

~Witold Bodziony

• Zobacz też: Fundacja Tarcza w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów