Telefon: +48 668141111

Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2013

NA PRZEPROWADZENIE USŁUGI DORADZTWA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

PRZEJMUJĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWE DO 70-CIU UCZNIÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2013

Aktualizacja: 1.12.2013 g.22:13

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2013

CZĘŚĆI 1: OPRACOWANIE RAPORTU OBEJMUJĄCEGO OCENĘ STRATEGICZNĄ ZAWIERAJĄCĄ OCENĘ OPERACYJNĄ, OCENĘ KORZYŚCI BIZNESOWYCH, OCENĘ RYZYKA, OCENĘ FINANSOWĄ OUTSOURCINGU EDUKACJI 18 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W TEŚCIE MODELU Z TERENU 10 WYBRANYCH GMIN Z OBSZARU CAŁEJ POLSKI, KTÓRE PRZEKAZAŁY SZKOŁY POD ZARZĄDZANIE NGO ZGODNIE Z ART. 5G USTAWY Z DNIA 19.03.2009 R.O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU

CZĘŚĆ 2: OPRACOWANIE METOD BADANIA SKUTECZNOŚCI WPROWADZANIA MODELU DO TESTOWANIA POPRZEZ NASTĘPUJĄCE METODY AKTYWNE DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP INTERESARIUSZY Z TERENU CAŁEJ POLSKI WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2013

Aktualizacja: 2.12.2013 g.22:19

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2013

PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA LIDERÓW UTWORZONYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (NGO) DOT. EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA NGO

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2013

Aktualizacja: 6.12.2013 g.15:12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2013

PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA LIDERÓW UTWORZONYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (NGO) DOT. EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA NGO

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2013

PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOT. PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMIN W ZAKRESIE EDUKACJI PODSTAWOWEJ I EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA PRZEJĘTĄ SZKOŁĄ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2013