Telefon: +48 668141111

Projekty

Projekty – Fundacja Tarcza

Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 1 kwietnia 2012 roku Fundacja Tarcza rozpoczęła realizację projektu „PL Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany w partnerstwie tworzonym przez Fundację wraz z Gminą Korzenna i Instytutem Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.

Celem realizowanego projektu jest stworzenie innowacyjnego modelu, który pozwoli zapobiec likwidacji małych szkół poprzez dostarczenie rodzicom dzieci z małych miejscowości, w których istnienie szkół jest zagrożone, gotowych wzorców postępowania pozwalających na uratowanie szkoły poprzez jej przekazanie lokalnemu stowarzyszeniu.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane gminy, stowarzyszenia, fundacje, a przede wszystkim lokalne społeczności do udziału w naszym projekcie. Prosimy o kontakt e-mailowy: biuro@fundacjatarcza.pl

PROJEKT WSPOLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

www.efs.gov.pl