Telefon: +48 668141111

Praca – Asystent koordynatora projektu

Fundacja Tarcza z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Borelowskiego 27 lok.1-2a poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko: Asystent koordynatora projektu

 Zakres obowiązków:

 • Współpraca z koordynatorem.
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych uczestników projektu.
 • Bieżąca obsługa administracyjno-biurowa, techniczna i archiwizacyjna projektu.
 • Organizacja spotkań informacyjnych dotyczących projektu.
 • Wspomaganie techniczne działań monitorujących i ewaluacyjnych.
 • Współuczestnictwo w rozliczaniu finansowym, sprawozdawczości i prowadzeniu dokumentacji.
 • Wsparcie przy organizacji szkoleń/doradztwa/konferencji/spotkań.
 • Odpowiedzialność za wdrożenia opracowanych procesów i procedur.
 • Koordynacja procesu naboru i selekcji wykonawców.
 • Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
 • Kontakty z uczestnikami i usługodawcami w projekcie.
 • Nadzorowanie pracy specjalistów.
 • Promowanie projektu.

WIĘCEJ