Telefon: +48 668141111

Fundacja Tarcza w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Fot. Fundacja Tarcza - konferencja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów- marzec 2016r.


Fot. Fundacja Tarcza – konferencja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów- marzec 2016r.

„WSPARCIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W POLSCE – NOWE OTWARCIE” było tematem konferencji jaka odbyła się w Warszawie dniu 23 marca 2016r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na  którą został  zaproszony przedstawiciel  Fundacji Tarcza.

Wydarzenie rozpoczęło się wystąpieniem Pani Beaty Szydło, Prezesa Rady Ministrów na temat  m.in.  budowania kapitału społecznego i wspierania  organizacji pozarządowych  w prowadzeniu zaawansowanej działalności.  Należy i trzeba  według Pani premier wspierać i wzmacniać Polaków, którzy poprzez realizacje swoich pasji  pomagają ludziom  i reagują na ważne społeczne potrzeby.

Pan prof. Piotr Gliński, I Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w swoim wystąpieniu mówił o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jako strategicznego wyboru państwa.  Mówił o odległym miejscu w jakim znajdują się polskie organizacje w porównaniu do organizacji działających  w części zachodniej Europy i proponował rozwiązania jak to naprawić.

Prezentację założeń Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przedstawił Pan minister Wojciech Kaczmarczyk , Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, organizator konferencji. W trakcie wystąpienia pan minister przedstawił m.in. studium przypadku  sprawy załatwianej przez instytucje w sposób przewlekły i  niewłaściwy.

Wybrane przez  uczestników konferencji  z całej Polski „przykłady” działania instytucji w Polsce i „oceny” przez ekspertów  niektórych projektów unijnych, były kontynuowane nie tylko w kuluarach ale również w zespołach tematycznych.  Wiedza ta naszym zdaniem na pewno wymaga dogłębnego sprawdzenia i jeśli się uwagi  potwierdzą będzie to pomocne do wprowadzenia zmian, również w obszarze prawnym.

Jako Fundacja Tarcza i z naszego obecnego doświadczenia, dostrzegamy w naszych obszarach działalności od kilku miesięcy zmianę na dużo lepsze, zarówno we współpracy z urzędami administracji rządowej jak  i państwowymi jednostkami organizacyjnymi.

Pan minister  Wojciech Kolarski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP mówił o roli organizacji pozarządowych  w odbudowie wspólnoty i wsparciu pana  Prezydenta RP w tych przedsięwzięciach.

Pani Kulik – Bielińska z Fundacji im. Stefana Batorego mówiła m.in. o organizacjach strażniczych w Polsce  patrzących władzom na ręce , monitorujące ich działania, organizacjach będących filarem demokracji  i pełniących społeczną funkcje kontroli. Aktywnych w tym obszarze organizacji w Polsce jest ok. 20, a potrzeby są dużo większe.

W stanowisku  naszym  jako fundacji Tarcza, organizacje pozarządowe w Polsce muszą się dywersyfikować i stawać się coraz bardziej niezależne. Trzeba i należy organizacjom pomagać w dojściu do  stabilności i niezależności.  Optymistyczne i budujące, że rząd dostrzega tę potrzebę i planuje niezwłocznie uruchomić mechanizmy wsparcia.  Dla nas szczególnie bliskie  wsparciu są te organizacje w małych miejscowościach, które założyli rodzice i nauczyciele po to aby ratować małe szkoły przed likwidacją. Miło było usłyszeć również  na konferencji nasz jako fundacji Tarcza  bardzo duży i dobry  wkład  w tym zakresie. Dla Tarczy jest to dopiero pierwszy krok, kolejne przed nami.  Pan minister Wojciech Kaczmarczyk na konferencji mówił o  wykorzystywaniu doświadczeń z instytucji zagranicznych m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Kanady.  Fundacja Tarcza w tym obszarze już uczestniczy w spotkaniach i rozmowach z przedstawicielami instytucji z Niemiec i Danii na temat wykorzystania ich doświadczeń i skorzystania z ich pomocy. Co ważne i co my już wiemy, najważniejsze dla instytucji zagranicznych jest wysoki profesjonalizm w realizacji zadań i skuteczne wsparcie w obszarze faktycznie potrzebnym społeczeństwu. I tutaj należy  podziękować administracji rządowej, państwowym jednostkom organizacyjnym i Komendzie Głównej Policji za pomoc w tym zakresie jaką fundacji Tarcza udzielają. Gdyby nie ta pomoc, którą w ostatnich miesiącach szczególnie widać, nasze działanie byłoby bardzo utrudnione.

Naszym zdaniem wymiana doświadczeń uczestników tej pierwszej konferencji stała rezerwuarem pomysłów i rozwiązań dla Rządu, ale i dla nas samych też. Różniliśmy się jako organizacje  w wielu obszarach, ale w  jeszcze większej części byliśmy zgodni. Najcenniejsze dla nas była możliwość merytorycznej wymiany zdań i poglądów.

~Witold Bodziony