Telefon: +48 668141111

Aktualności

Najnowsze aktualności fundacyjne i projektowe.

Szkolenia eksperckie

SZKOLENIA EKSPERCKIE

Fundacja Tarcza z siedzibą w Nowym Sączu opracowuje i prowadzi na terenie całego kraju szkolenia eksperckie, które są dedykowane dla różnorodnych grup odbiorców.

Eksperci Fundacji Tarcza to osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, w szczególności z dziedzin: prawa cywilnego, prawa karnego, zarządzania i bezpieczeństwa biznesu.

W ramach procesu przeprowadzenia szkolenia, odpowiadając na oczekiwania zleceniodawcy na wstępie przygotowujemy ofertę. Następnie identyfikujemy i analizujemy potrzeby szkoleniowe oraz określamy cele szkoleniowe. Kolejne działania to projektowanie szkoleń i prowadzenie szkoleń. Sporządzamy raport ze szkolenia, monitorujemy i oceniamy efekty szkoleniowe. Przeprowadzamy ocenę ex post (ex-post evaluation) – analiza i podsumowanie procesu szkolenia.

szkolenia eksperckie

Foto: Fundacja Tarcza

Preferujemy formę szkoleń obejmującą warsztaty z prezentacją multimedialną. Zakres prezentowanego materiału dostosowany jest zawsze do grupy słuchaczy.

Szkolenie prowadzone w języku polskim lub na specjalne zlecenie w języku angielskim.

Szkolenia odbywają się w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę na terenie całego kraju.

Proponujemy następującą tematykę szkoleń:

PRAWO

L.P.TEMATMIEJSCE SZKOLENIATERMIN SZKOLENIACENA SZKOLENIA
1.Postępowania cywilne, nadzór nad egzekucją sądową i skarga na czynności komornika.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
2.Postępowanie cywilne
– egzekucja z nieruchomości.
do ustaleniado ustaleniado ustalenia
3.Postępowanie cywilne
– postępowania nieprocesowe.
do ustaleniado ustaleniado ustalenia
4.Stosowanie RODO i innych przepisów krajowych przez: małych, średnich i dużych przedsiębiorców, jednostki samorządy terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
5.Potwierdzenie praw do spadku.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
6.Prawo cywilne
– postępowanie podziałowe.
do ustaleniado ustaleniado ustalenia
7.Prawo cywilne – prawo rzeczowe.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
8.Prawo cywilne – reguły odpowiedzialności za długi spadkowe.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
9.Prawo cywilne – unijne, rozporządzenie spadkowe.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
10.Odpowiedzialność karna
i majątkowa funkcjonariuszy publicznych.
do ustaleniado ustaleniado ustalenia
11.Prawa ofiar przestępstw
i postępowania odszkodowawcze.
do ustaleniado ustaleniado ustalenia
12.Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i kobiet.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
13.Rzeczowe zabezpieczenia wierzytelności.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
14.Prawo pracy i zamówień publicznych.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
15.Prawo zamówień publicznych.do ustaleniado ustaleniado ustalenia

BIZNES, FIRMA, ZARZĄDZANIE, ADMINISTRACJA

L.p.TEMATMIEJSCE SZKOLENIATERMIN SZKOLENIACENA SZKOLENIA
1.Audyt procesów zachodzących w spółkach.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
2.Audyt wewnętrzny
i kontrola zarządcza.
do ustaleniado ustaleniado ustalenia
3.Audyt wewnętrzny w instytucjach publicznych.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
4.Audyty procesów zarządczych w firmach i organizacjach.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
5.Usługi publiczne
w ujęciu strategicznym.
do ustaleniado ustaleniado ustalenia
6.Budowa systemów motywacyjnych.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
7.Komunikacja międzyludzka.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
8.Narzędzia badające efektywność społeczną
i ekonomiczną zmiany form realizacji usług społecznych.
do ustaleniado ustaleniado ustalenia
9.Ocena korzyści biznesowych outsourcingu.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
10.Ocena finansowa outsourcingu.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
11.Ocena operacyjna outsourcingu.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
12.Outsourcing w praktyce zarządzania organizacjami.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
13.Proces outsourcingu zadań.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
14.Przeciwdziałanie dyskryminacji
w zatrudnieniu.
do ustaleniado ustaleniado ustalenia
15.Psychologia funkcjonowania zespołu.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
16.Rozwój umiejętności
w zakresie asertywności.
do ustaleniado ustaleniado ustalenia
17.Sporządzanie biznes planów.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
18.Systemy bezpieczeństwa.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
19.Systemy zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy.
do ustaleniado ustaleniado ustalenia
20.Bezpieczeństwo korporacyjne firmy, zarządu i personelu.do ustaleniado ustaleniado ustalenia
21.Bezpieczeństwo biznesu, w tym m.in.: dobór pracowników, bezpieczeństwo działalności biznesowej, ochrona własności przemysłowej
i intelektualnej, wywiad gospodarczy.
do ustaleniado ustaleniado ustalenia

Kontakt, e-mail: biuro@fundacjatarcza.pl

tel. +48 668 141 111

Porozumienie o współpracy pomiędzy ABE w Nowym Sączu a Fundacją Tarcza

Porozumienie o współpracy pomiędzy ABE w Nowym Sączu a Fundacją Tarcza

W dniu 1 grudnia 2017r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy ABE w Nowym Sączu a Fundacją Tarcza. Fundacja Tarcza nawiązała współpracę o charakterze stałym z ABE Kancelaria Odszkodowawcza i Windykacyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 125.

Współpraca obejmuje między innymi wspólne działania w ramach systemu ochrony prawnej, dające między innymi możliwość zaspokojenie roszczeń z tytułu doznanych obrażeń ciała, a także wyrównanie szkód rzeczowych.

Porozumienie o współpracy pomiędzy ABE w Nowym Sączu a Fundacją Tarcza

Kontakt:

Fundacja Tarcza

e-mail: biuro@fundacjatarcza.pl

tel. kom. 668 141 1111

ABE Kancelaria Odszkodowawcza i Windykacyjna

ul. Wiśniowieckiego 125

33-300 Nowy Sącz

tel. 18 547 39 13

tel. kom. 728 993 089, 728 993 083

e-mail: sekretariat@abe-odszkodowania.pl

e-mail: windykacja@abe-odszkodowania.pl

Porozumienie o współpracy pomiędzy PWSZ w Nowym Sączu a Fundacją Tarcza

Porozumienie o współpracy pomiędzy PWSZ w Nowym Sączu a Fundacją Tarcza

W dniu 16 listopada 2017 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, gościł przedstawiciel Fundacji Tarcza dr inż. Witold Bodziony Prezes Zarządu.

Porozumienie o współpracy pomiędzy PWSZ w Nowym Sączu a Fundacją Tarcza

Ze strony Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu w spotkaniu uczestniczył dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Efektem rozmów było podpisanie porozumienia o współpracy, dotyczącej m.in. podejmowania działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ochrony ludności, przeciwdziałania patologiom społecznym, wspierania merytorycznego i organizacyjnego przedsięwzięć popularno-naukowych oraz współpracy w obszarze działalności badawczo-rozwojowej (B+R).