Telefon: +48 668141111

Oferta – szkolenia

Nowy rok to kolejne wyzwania i cele do osiągnięcia. Jako fundacja realizujemy je sami i wychodzimi naprzeciw Państwa oczekiwaniom w zakresie działności szkoleniowej Intytutu ds. Outsourcingu.
Szkolenia jakie przygotowaliśmi, nie są klasycznymi teorytecznymi kondensatami wiedzy – są to szkolenia gdzie kładziemy nacisk na ich praktyczne zastosowanie w Państwa przedsiębiorstwie czy urzędzie.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższymi tematami jakie będą realizować nasi eksperci w 2016 roku.

 

Tematyka szkoleń:

1. Zagadnienia z prawa pracy w szkole przejętej do prowadzenia przez osobę prawną lub fizyczną.
2. Dotacje oświatowe – udzielanie i rozliczanie.
3.Strategia rozwoju szkoły prowadzonej przez organizacje pozarządowe.
4. Zagadnienia organizacyjne i statutowe przekazania prowadzenia szkoły podstawowej organizacji pozarządowej- problemy praktyczne.
5. Dotacje oświatowe-udzielanie, rozliczanie i kontrola ich wykorzystania w praktyce placówek oświatowych przejętych przez organizacje pozarządowe.
6. Odpowiedzialność dyrektora przejętej szkoły oraz jej organu prowadzącego za niezgodne z zasadami wydatkowanie i rozliczanie dotacji oświatowych.
7. Procedura informacyjna pracowników szkoły w procesie przejęcia szkoły w trybie art.5 ust.5g ustawy o systemie oświaty.
8. Narzędzia badające efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany form realizacji usług społecznych.
9. Proces outsourcingu zadań.
10. Prawo zamówień publicznych
11. Odpowiedzialność karna i majątkowa funkcjonariuszy publicznych
12. Audyty procesów zarządczych w firmach i organizacjach
13. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
14. Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu
15. Prawa ofiar przestępstw i postępowania odszkodowawcze
16. Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i kobiet
17. Outsourcing w praktyce zarządzania organizacjami
18. Komunikacja międzyludzka.
19. Psychologia funkcjonowania zespołu.
20. Rozwój umiejętności w zakresie asertywności.
21. Efektywne zarządzanie organizacją pozarządową.
22.Zarządzanie organizacją pozarządową – outsourcing, prawo pracy.
23. Ocena finansowa outsourcingu.
24. Ocena operacyjna outsourcingu.
25. Ocena ryzyka outsourcingu.
27. Ocena korzyści biznesowych outsourcingu.
28. Zarządzanie finansami organizacji.
29. Prawo cywilne – reguły odpowiedzialności za długi spadkowe.
30. Prawo cywilne-postępowania podziałowe.
31. Prawo cywilne- unijne rozporządzenie spadkowe.
32. Postępowanie cywilne-informatyzacja postępowań sądowych.
33. Postępowanie cywilne- egzekucja z nieruchomości.
34. Postępowanie cywilne – postępowania nieprocesowe.
35. Prawo cywilne- prawo rzeczowe.
36. Postępowanie cywilne – nadzór nad egzekucją sądową i skarga na czynność komornika.
37. Rzeczowe zabezpieczenia wierzytelności.
38. Potwierdzenie praw do spadku.
39. Bezpieczeństwo korporacyjne firmy, zarządu i personelu.
40. Systemy bezpieczeństwa
41. Sporządzanie biznes planów.
42. Budowanie i zarządzanie strukturami sprzedaży usług.
43. Audyt procesów zachodzących w spółkach.
44. Budowanie systemów motywacyjnych
45. Usługi publiczne w ujęciu strategicznym.
46. Audyt wewnętrzny w instytucjach publicznych.
47. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza.
48. Prawo pracy i zamówień publicznych.