Telefon: +48 668141111

Witamy na stronie Fundacji Tarcza

Fundacja Tarcza jest doradcą Państwa w priorytetach zawartych w statucie, a w szczególności
w prawnych kwestiach związanych z przeciwdziałaniem przemocy. Pracownicy fundacji to ludzie potrafiący dostrzec co istotne i oczywiste samo w sobie. Ludzie, którzy nie pozwolą zagubić się nam w gąszczu rozumowań, ludzie którzy będą przyczyniać się do naszego wzrostu, a niejednokrotnie pomogą wzrastać w naszym człowieczeństwie.

Pomogą odkryć wartości, które są nierozerwalnie powiązane z odpowiedzialnością i naszym samospełnieniem. Przeżywając własne życie, które jest niepowtarzalne mamy prawo decydować o sobie samym.
"Człowiek po­winien po­dej­mo­wać działania nie po to, żeby być od in­ne­go lep­szy – lecz ze względu na poczu­cie sen­sowności po­dej­mo­wanych czynów. Mo­tyw de­cydu­je o war­tości te­go, co dokonujemy. "

-Maria Szyszkowska

projekt

Produkt finalny projektu numer POKL.05.04.02-00-D68/11-00, w tym narzędzie pomiaru efektywności społecznej i ekonomicznej zmiany formy realizacji usług społecznych na kontraktowanie, został uznany w 2015r.  przez Instytucje Wdrażającą EFS Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  i Krajową Sieć Tematyczną w obszarze Dobre rządzenie KIW za pozytywnie zwalidowany.

sklep

Rozmowy na temat innowacji

W dniu 2 września 2015r. na Uniwersytecie w Preszowie (Słowacja) odbyło się spotkanie, władz Uniwersytetu w Preszowie, władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu…
Więcej

Fundacja Tarcza w Senacie RP...

Nie ma wątpliwości, że to, czym się tu dzisiaj zajmujemy ma duże znaczenie społeczne i narodowe, ale także w nieodległej przyszłości jest związane z wszystkimi naszymi sukcesami.To jest w mojej ocenie jedna z dróg...
Więcej

Międzynarodowa Letnia...

Fundacja Tarcza, została zaproszona w czerwcu 2014r. do udziału w „LETNIEJ SZKOLE DEMOKRACJI- INNOWACJA I ZMIANA W SEKTORACH PUBLICZNYM I PRYWATNYM”. Projekt jest realizowany przez 
Instytut...
Więcej

Mamy wsparcie Pani Minister...

Minister Joanna Kluzik Rostkowska wyraziła gotowość do działań, które umożliwią rozwiązanie tego problemu składając obietnicę , że resort przygotuje propozycję zmian w prawie umożliwiających zapobieganie...
Więcej